Vi måste snacka om…

Serien ”Vi måste snacka om…” är ett fiktivt metodmaterial som behandlar frågor om exempelvis normer, jämställdhet, kärlek, känslor, kommunikation, religion, tradition och raggningsställen. Innehållet är stundtals försiktigt provocerande för att skapa känslor, utmana normer och mana till reflektion. Materialet baseras på områden som sakkunniga har pekat ut som avgörande för hur en relation skapas och utvecklas. Serien har svensk undertext och bör ses i grupp med handledning. I handledning hittar du förslag på lektionsupplägg samt diskussionsfrågor och övningar som passar till avsnitten.

Ladda ned handledning

Vi måste snacka om kärlek 15:40

Att få till en bra relation är fullt möjligt. Men alla kärleksrelationer börjar på olika sätt beroende på vilka som träffas. Det handlar också om vilka förväntningar en har på en kärleksrelation. Vissa har filmens värld som en mall för hur en bra kärleksrelation ska vara. Men är kärlek verkligen som på film? Var kan man träffa någon? Vad är viktigt för ett bra förhållande? Vad är skillnaden på kärlek och förälskelse? I det här avsnittet finns inga svar, utan situationer som på olika sätt belyser frågorna för fortsatt diskussion.

Vi måste snacka om Gud & sex 15:05

Religioner och traditioner är bra och tydlig vägledning för vissa som är på väg in i en nära relation. Men gränsen mellan vad som är tradition och vad som är religion är ibland otydlig. I andra fall kan religioner och traditioner skapa förvirring kring kärlek och relationer. Vem får älska vem? Hur ser Gud på sex? Vad betyder religionsfrihet? I det här avsnittet finns inga svar, utan situationer som på olika sätt belyser frågorna för fortsatt diskussion.

Vi måste snacka om kön 15:59

Förväntningar på killar och tjejer är olika. En ska exempelvis uppträda och klä sig på ett visst sätt för att passa in i normen. Att ha ett visst kön innebär att en mer eller mindre måste spela en viss roll. Det här påverkar hur personer i en relation ser på och uppfattar varandra. Att inte passa in i något kön, eller helt bryta mot normen, kommer också att påverka en persons relationer. Hur kan en man vara? Vad är egentligen jämställdhet? Hur påverkar normer? I det här avsnittet finns inga svar, utan situationer som på olika sätt belyser frågorna för fortsatt diskussion.