Kärlek och sex för pedagoger

Normbankens metodmaterial är till för dig som är pedagog eller på annat sätt möter unga och som vill hålla en normkritisk sexualundervisning. Materialet handlar om sex och kärlek men också om relationer, normer, jämställdhet och hbtq – något som unga uppger att de önskar mer kunskap om enligt undersökningen UngKab från Folkhälsomyndigheten.

Se filmerna

Sex

Serien ”Nästan allt om sex i Sverige” är framtagen i samråd med några av landets främsta experter inom sex och samlevnad. Serien svarar bland annat på frågor om kroppen, sexuell lust och njutning, könsstympning, sexuellt överförbara sjukdomar (STI/HIV), sexlagstiftning, graviditet, abort, sexuell läggning och könsidentitet. Serien översatt med undertexter till sex språk och kan ses enskilt eller i grupp.

Till alla avsnitt

Kärlek

Serien ”Vi måste snacka om…” är ett fiktivt metodmaterial som behandlar frågor om exempelvis normer, jämställdhet, kärlek, känslor, kommunikation, religion, tradition och raggningsställen. Innehållet är stundtals försiktigt provocerande för att skapa känslor, utmana normer och mana till reflektion. Materialet baseras på områden som sakkunniga har pekat ut som avgörande för hur en relation skapas och utvecklas. Serien har svensk undertext och bör ses i grupp med handledning.

Till alla avsnitt

Vi som står bakom normbanken.se är Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Materialet på normbanken.se ses över och uppdateras kontinuerligt utifrån synpunkter från er som använder det! Har du använt materialet och vill hjälpa oss att hålla det relevant och användbart? Maila synpunkter, erfarenheter, beröm och kritik till en kontaktperson på någon av regionerna!

Region Norrbotten
Maya Bergström Wuolo

Region Västerbotten
Caroline Muzito Bagenda

Region Västernorrland
Anna Gidlund

Region Jämtland Härjedalen
Maria Lindgren